Ogłoszenia

Opłaty i składki

Składka na potrzeby Izby Adwokackiej w Radomiu:

- 230 zł/m-c – adwokaci wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej lub spółce

- 160 zł/m-c – wykonujący zawód: adwokaci emeryci i renciści

- 50 zł/m-c – aplikanci adwokaccy

- OC – składka według zadeklarowanej kwoty

       Ponadto informujemy, iż zgodnie z trecią uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu o numerze 6/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r., z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r., kobiety - adwokaci są zwolnione od naliczania i zapłaty składek na rzecz Izby,  poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy.

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.