Adwokaci emerycii nie wykonujący zawodu

Adwokaci emeryci niewykonujący zawodu

LISTA ADWOKATÓW EMERYTÓW

NIEWYKONUJĄCYCH ZAWODU

__________________

l.p.

nazwisko i imię

 1. 1.

Adaszek Marek

 1. 2.

Blinowska Marta

 1. 3.

Bochniewicz Tadeusz

 1. 4.

Buszko Mieczysław

 1. 5.

Denisso Izabela

 1. 6.

Kieszkowska Elżbieta

 1. 7.

Kobza Edward

 1. 8.

Krawiec Zdzisław

 1. 9.

Krukowski Tadeusz

 1. 10.

Miszkiewicz Krystyna

 1. 11.

Noll Andrzej

 1. 12.

Piwoński Elżbieta

 1. 13.

Sar Krystyna

 1. 14.

Szostak Zdzisław

 1. 15.

Zień Romuald

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.