PDF Drukuj Email

Witamy na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu

paragraf22

www.ora.radom.pl

Aktualności


Informacje dotyczące ubezpieczenia OC adwokatów


Opłaty i składki


Numer rachunku bankowego


Aktualizacja danych na stonie internetowej/Zgłaszanie błędów


Dodano 28.06.2013 r.

Świadczenia Wolters Kluwer Polska S.A. (LEX) na rzecz

Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu

wynikające z umowy barterowej w okresie 1.07.2013-30.06.2014 r.

 

Wolters Kluwer Polska w okresie obowiązywania nin. umowy zobowiązuje się do:

 

a)Udzielania członkom15 % rabatu na publikacje książkowe WKP
sprzedawane za pośrednictwem księgarni internetowej WKP prowadzonej pod adresem www.wkp.profinfo.pl, pod warunkiem, że ww. zamówienia na wybrane pozycje książkowe złożą oni wysyłając ich wykaz na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , i w mailu posłużą się hasłem „ORARadom” ,
przy czym:

- przez publikację książkową WKP, o której mowa w nin. umowie rozumieć należy wydaną przez WKP drukowaną publikację książkową; powyższa kategoria nie obejmuje   e-booków ani czasopism,

- ww. mailu z zamówieniem powinny być też zawarte dane do sporządzenia faktury za książki.

 

b)Udzielenia członkom ORA 5 % rabatu na organizowane przez WKP płatne szkolenia, które odbędą się w okresie obowiązywania niniejszej umowy; przy czym:

- zasady udziału w tych szkoleniach określać będą odrębne umowy zawierane w tym celu pomiędzy WKP a tymi członkami;

- poprzez szkolenia, o których mowa w tym punkcie rozumieć należy: szkolenia oraz warsztaty; katalog szkoleń w rozumieniu nin. punktu umowy nie obejmuje szkoleń współorganizowanych przez WKP z innymi podmiotami;

- ww. zamówienia na wybrane szkolenie złożą oni wysyłając zapotrzebowanie na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , i w mailu posłużą się hasłem „ORARadom” ;

 

c)udzielenia na potrzeby zaopatrzenia biblioteki prowadzonej przez ORA w jej siedzibie 20 % rabatu na 1 egzemplarz każdej publikacji książkowej z oferty WKP (z wyłączeniem e-booków) sprzedawanej za pośrednictwem księgarni internetowej prowadzonej pod adresem www.wkp.profinfo.pl, pod warunkiem, że ww. zamówienia na wybrane pozycje książkowe zostanie wysłane na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ww. rabat nie może być łączony z innymi rabatami, promocjami, upustami udzielanymi przez WKP nabywcom egzemplarzy publikacji książkowych sprzedawanych za pośrednictwem ww. księgarni internetowej.

 


 

Komunikat Prezydium NRA

 

Uprzejmie informujemy, że wyniku negocjacji przeprowadzonych przez członków powołanej na posiedzeniu NRA w dniu 11 stycznia 2012 Komisji ds. ubezpieczenia OC adwokatów z przedstawicielami PZU i HDI Asekuracja SA, osiągnięto porozumienie w zakresie przyjęcia aneksu do umowy generalnej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014, na mocy którego zostaną wprowadzone korzystniejsze zasady ubezpieczenia odpowiedzialności OC adwokatów, jak również wypracowano dostosowaną do potrzeb Izb Adwokackich umowę o współpracy technicznej.

Zmiany te wprowadzają m.in. nowy wariant ubezpieczenia podstawowego z sumą gwarancyjną 100 000 euro wraz z asystą prawną (składka miesięczna 58 złotych + 3 złote) – bez konieczności wykupienia ubezpieczenia grupowego.

W związku z zaistniałymi zmianami uprzejmie informujemy, iż termin do składania wniosku o ubezpieczenie i deklaracji został przesunięty do 31 marca 2012 roku.

Każdy adwokat wykonujący zawód w dniu 1 stycznia 2012 roku i po tej dacie jest objęty ochroną ubezpieczeniową opiewającą na sumę gwarancyjną – 100 000 euro ubezpieczenia podstawowego wraz z usługą asysty prawnej oraz 250 000 euro w ramach ubezpieczenia dodatkowego z zastrzeżeniem, że do 31 marca 2012 roku może zadeklarować inną sumę gwarancyjną określoną w Umowie Generalnej w zakresie ubezpieczenia podstawowego, przy czym zadeklarowana suma gwarancyjna będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012 roku.

Szczegóły związane z realizacją umowy ubezpieczeniowej zostaną podane do wiadomości niezwłocznie po podpisaniu aneksu do Umowy Generalnej i umowy o współpracy technicznej. W szczególności poinformujemy, czy będzie zachodziła konieczność ponownego złożenia deklaracji (zgodnie z nowym wzorem) przez te osoby, które już złożyły deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i nie są zainteresowane zmianą wariantu ubezpieczenia.

  

Komunikat z dnia 21 lutego w sprawie ubezpieczenia OC adwokatów

 

Deklaracja ubezpieczeniowa adwokatów

  

Więcej informacji na stronie Serwisu Informacyjnego Adwokatury Polskiej

 

wprowadził apl. adw. Łukasz Miśkiewicz